HUURVOORWAARDENToewijzingscriteria


Om in aanmerking te komen voor een huurwoning worden door onze opdrachtgevers een aantal toewijzingscriteria gehanteerd:
• Uw bruto maandinkomen dient 4 keer de maandhuur te bedragen.
• Het inkomen van uw partner wordt volledig meegeteld.
• U dient te beschikken over een arbeidscontract van minimaal één jaar. Nul-uren-contracten en contracten via een uitzendbureau kunnen niet meegeteld worden. Contracten via een detacheringbureau worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden.
• Zijn eerder genoemde punten niet op jouw situatie van toepassing, maar heb je eigen vermogen? Dan kan dit gedeeltelijk meegerekend worden. Naast dit eigen vermogen dient er altijd een vast inkomen te zijn.

Voldoet u niet direct aan de inkomenseis omdat u een eigen onderneming heeft of omdat u bijvoorbeeld gepensioneerd bent? Dan wordt er bij de inschrijving naar uw persoonlijke situatie gekeken en kunnen er aangepaste voorwaarden worden gehanteerd. Hierbij wordt dan o.a. gekeken naar uw vaste inkomen, vrij beschikbaar eigen vermogen en uw jaarrekening om een zeker mate van financiële gegoedheid te kunnen garanderen.


Toewijzing


Voldoet de woning aan uw woonwensen en wilt u deze woning graag huren? Vul dan de inschrijvingslijst in uw account volledig in, upload de gevraagde bestanden en ons verhuurteam zal uw inschrijving beoordelen.

Documenten

Graag ontvangen we de bijlagen die voor u van toepassing zijn:
• kopie paspoort/identiteitskaart (van u en van uw eventuele partner);
• recente werkgeversverklaring (van u en van uw eventuele partner);
• 3x recente loonstrook (van u en van uw eventuele partner);
• 3x bankafschrift met bijschrijving van uw loon (van u en van uw eventuele partner);
• recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien u momenteel een woning huurt);
• recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien u in het bezit bent van een koopwoning);
• kopie van de koopakte indien u uw woning verkocht heeft;
• BRP-verklaring (Basisregistratie Personen). Let op: deze mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

Aanvullend kunnen de volgende documenten opgevraagd worden:
• kopie jaaropgave ten aanzien van het openstaande hypotheekbedrag;
• UWV-verklaring waarin het arbeidsverleden en loongegevens staan;
• bij relatiebreuk: voorlopig opgestelde voorzieningen of echtscheidingsconvenant;


Wanneer zelfstandig ondernemer:


• kopie paspoort/identiteitskaart (van u en van uw eventuele partner);
• meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening/balans van de laatste 3 jaar;
• gewaarmerkte accountantsverklaring;
• kopie inschrijving KvK;
• IB60 formulier;
• recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien u momenteel een woning huurt);
• recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien u in het bezit bent van een koopwoning);
• kopie van de koopakte indien u uw woning verkocht heeft.


Gepensioneerden:


• kopie paspoort/identiteitskaart (van u en van uw eventuele partner);
• recente AOW strook en/of jaaropgaaf (van u en van uw eventuele partner);
• recente pensioen strook en/of jaaropgaaf (van u en van uw eventuele partner);
• 2x bankafschrift met de bijschrijving van de uitkering van de laatste 2 maanden;
• recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien u momenteel een woning huurt);
• recente hypotheekhoudersverklaring van de bank (indien u in het bezit bent van een koopwoning);
• kopie van de koopakte indien u uw woning verkocht heeft.


Definitieve toewijzing van een woning vindt plaatst op basis van een volledig dossier met alle documenten. Kandidaten waarvan wij de documenten op korte termijn ontvangen kunnen wij sneller helpen.
Vanzelfsprekend wordt de door u verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld. Het is mogelijk dat u bij ondertekening van de huurovereenkomst een waarborgsom beschikbaar dient te stellen.